Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


betaalstatus

overzicht bestellingen

Eenvoudigtebestellen.nl geeft via de beheeromgeving inzicht in de betaalstatussen van je bestellingen in de fagelopen 31 dagen. Log hiervoor in op Eenvoudigtebestellen.nl. Scrol naar beneden voor de sectie 'overzicht transacties'.

Opmerking: Inzicht in de bestellingen geldt alleen voor bestellingen gekoppeld aan online betalen. Dus niet voor bestellingen zonder betaalfunctionaliteit.

In 'overzicht transacties' worden de twee meest recente transacties weergegeven. De 'MOLLIE REF' waardes zijn gegenereerd door Mollie.nl en niet door Eenvoudigtebestellen.nl. Deze waardes zijn van belang bij eventueel contact met Mollie.nl over de daadwerkelijke betalingen.

Klik op de knop 'overzicht transacties' om alle test en live transacties van de afgelopen 31 dagen in te kunnen zien. Hieronder wordt verder uitleg gegeven over alle kolommen en hun mogelijke waardes.

bestand ref

In de kolom 'BESTAND REF' wordt het unieke referentienummer weergeven van het formulier dat gebruikt is ten tijde van de transactie. Dit unieke referentienummer is ook terug te vinden in de eigenschappen van een formulier. Indien dit formulier nog aktief is dan is het referentienummer een (licht blauwe) link naar de URL van het online formulier. Wanneer dit formulier ondertussen is verwijderd dan is er geen link meer. In het screenshot is dus het formulier 'IUMAEUSI' nog aktief en 'RYGPDWQL' niet meer.

datum

De datum waarop de transactie is gestart.

bedrag

Het bedrag van de transactie.

status

In de kolom 'STATUS' wordt de status van de transactie op dat moment weergegeven. De waarde van de status is afhankelijk van hoe de klant de transactie doorloopt. De status kan een van de volgende waardes aannemen:

'open'

Wanneer een klant op de knop 'afronden betaling' klikt dan wordt zijn of haar bestelling opgeslagen en de transactie voorbereid om naar Mollie.nl te sturen. De transactie start dan met de status 'open'. Afhankelijk hoe de transactie verder verloopt, wijzigt de status 'open' naar een van de onderstaande statussen. Staat de status van een transactie na 1 dag nog steeds op 'open' neem dan contact op met het Support Team.

'paid' of 'betaald'

Dit zou de normale gang van zaken moeten zijn. De betaling is correct verlopen en de bestelling is naar de ingestelde e-mail adressen verstuurd. Je kunt de desbetreffende bestelling ook downloaden door op de link in de kolom 'BESTELLING' te klikken. Dit geldt alleen voor 'live' betalingen.

'cancelled' of 'afgebroken'

Dit betekent dat de klant tijdens het betalingsproces bewust de transactie heeft afgebroken. Er is dus geen betaling verricht en de bestelling is ook niet verstuurd. De bestelling wordt verwijderd van de server.

'pending' of 'lopende'

De klant heeft alle stappen correct doorlopen, maar er is blijkbaar nog geen akkoord gegeven op de betaling. Dit is vaak afhankelijk van de bijv. de geselecteerde betaalmethode. Klant kan eventueel zijn browser afsluiten. Op de achtergrond zal Mollie.nl een seintje geven aan Eenvoudigtebestellen.nl wanneer er een verandering van status plaatsvindt. Is de nieuwe status 'paid' dat wordt alsnog de bestelling naar de ingestelde e-mail adressen verstuurd.

'expired' of 'verlopen'

Deze status betekent dat de betaling te lang op 'pending' heeft gestaan en nu is verlopen. Er is geen betaling gedaan en er wordt dus ook geen bestelling opgestuurd. Per betaalmethode verschilt de tijdsduur wanneer een lopende betaling de status 'verlopen' krijgt. Bij een iDEAL betaling is dit bijvoorbeeld 4 uur. De bestelling wordt verwijderd van de server.

de Internet verbinding wordt verbroken

Als tijdens het afronden van het betaalproces de Internetverbinding wordt verbroken of de klant sluit vroegtijdig zijn browser af, dan komt de klant niet 'netjes' terug op de website van Eenvoudigtebestellen.nl. Ook dan loopt het betalingsproces door en gelden de bovenstaande statussen. Mollie.nl zal dan via de 'achterkant' de status van de betaling aan Eenvoudigtebestellen.nl doorgeven. Bestellingen worden pas verwijderd wanneer we zeker zijn dat de betaling de status 'cancelled' of 'expired' heeft.

mollie ref

Het referentienummer dat Mollie.nl aan de transactie heeft gekoppeld. Hiermee kun je transacties ook terugvinden op de beheeromgeving van Mollie.nl.

Wanneer een transactie nog de status 'open' heeft dan is deze transactie nog niet langs Mollie.nl geweest. Het 'MOLLIE REF' nummer begint dan niet met 'tr_' en heeft verder nog geen betekenis.

transactie ref

Het referentienummer dat Eenvoudigtebestellen.nl aan de transactie heeft gekoppeld. Ook een transactie met de status 'open' heeft een uniek 'TRANSACTIE REF'.

e-mail klant

Indien de klant bij de bestelling zijn of haar eigen e-mail adres heeft ingevuld voor het ontvangen van een kopie, dan wordt dit e-mail adres in deze kolom weergegeven. Is het veld leeg dan is er dus geen e-mail ingevuld door de klant.

bestelling

Wanneer een 'live' bestelling correct is verlopen en dus de status 'paid' heeft gekregen dan wordt de bestelling 31 dagen bewaard op de server van Eenvoudigtebestellen.nl. Er wordt dan een 'download' link getoond in de 'BESTELLING' kolom.

Transacties die zijn uitgevoerd met een Mollie TEST sleutel worden niet bewaard. Hetzelfde geldt voor transacties met een Mollie LIVE sleutel die zijn afgebroken of verlopen.

betaalstatus.txt · Laatst gewijzigd: 2015/12/08 11:46 (Externe bewerking)

Paginahulpmiddelen